Was het Belgische leger klaar voor de Blitzkrieg?

10 May 13h00-13h30

Na de capitulatie van Leopold III en zijn leger op 28 mei 1940, gebruikten de Franse, Britse en zelfs de Belgische regering deze daarna als zondebok. Dit besmeurde de reputatie van de hele Belgische krijgsmacht leidde tot de mythe dat het helemaal niet gevochten had, op enkele uitzonderingen na zoals de Ardense Jagers. Er zijn altijd aanwijzingen geweest dat dit geen ware noch eerlijke beoordeling van de verwezenlijkingen van het Belgische leger was. Voor de eerste keer probeert een onbevooroordeeld en diepgaand onderzoek de slagveldprestaties van het Belgische leger in mei 1940 te herzien. De hele Achttiendaagse Veldtocht wordt gereconstrueerd vanaf de eerste verrassingsaanval aan het Albertkanaal tot de laatste wanhopige verdedigingslinie aan de Leie en het Afleidingskanaal, terwijl een antwoord wordt gezocht op de hoofdonderzoeksvraag: ‘Hoe goed heeft het Belgisch veldleger gevochten tijdens de Achttiendaagse Veldtocht?’. Kijkend naar de operaties, de training en voorbereiding, de command and control, de beschikbare militaire uitrusting, de verliezen en de beoordeling door vriend en vijand recreëert Dave Warnier het verhaal van het Belgische veldleger in mei 1940.

(de video van deze webinar is nog niet beschikbaar)

Previous Post Next Post